استخر هتل چمران (شیراز)

Ghamran Hotel - استخر هتل چمران (شیراز)

آدرس : شیراز -بلوار چمران ،هتل چمران طبقه 2- ،استخر چمران

استخر هتل چمران -بلوار چمران

Tel : 071-36268100