استخر ایثار سمنان

Esar - استخر ایثار سمنان

آدرس : سمنان -میدان استاندارد ،بلوار دفاع مقدس ،پشت مصلی ،خیابان قائم

مجموعه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار -میدان استاندارد

Tel : 023-33480051