پارک ساحلی آفتاب (بانوان) مشهد

Park e Saheli Aftab - پارک ساحلی آفتاب (بانوان) مشهد

آدرس : مشهد- انتهای بلوار خیام شمالی ،جنب مجتمع تجاری الماس شرق

پارک ساحلی آفتاب - انتهای بلوار خیام، مخصوص بانوان

Tel : 051-37037