استخر دریادلان زنجان

Daryadelan - استخر دریادلان  زنجان

آدرس : زنجان -بلوار شریعتی ،پایین تر از میدان ولیعصر ،جنب دانشگاه آزاد

استخر دریادلان-بلوار شریعتی

Tel : 024-33457080