استخر باران(مرودشت)

Baran - استخر باران(مرودشت)

آدرس : استان فارس -مرودشت ،ابتدای بلوار چمران ،پشت استادیوم

مجموعه ورزشی باران-بلوار چمران

Tel : 071-43253512