استخر شهید رجایی (قزوین)

Shahid Rejae - استخر شهید رجایی (قزوین)

آدرس : قزوین -ولیعصر ،بلوار آیت الله خامنه ای،استخر شهید رجایی

استخر شهید رجایی- بلوار آیت الله خامنه ای

Tel : 028-33379080