استخر هتل امیرکبیر (اراک)

Hotel Amir Kabir - استخر هتل امیرکبیر (اراک)

آدرس : اراک -بلوار آیت الله اراکی،هتل 5 ستاره امیر کبیر

هتل امیرکبیر -بلوار آیت الله اراکی

Tel : 086-33124061-71