استخر شهدای 5مرداد (آقایان)اراک

Shohaday e 5 mordad - استخر شهدای 5مرداد (آقایان)اراک

آدرس : اراک-میدان نماز ،ابتدای خیابان دانشگاه

استخردو قلوی شهدای 5مرداد -میدان نماز(ویژه آقایان)

Tel : 086-33674070-80