استخر شهدای 5مرداد(بانوان) اراک

Shohaday e 5 Mordad - استخر شهدای 5مرداد(بانوان) اراک

آدرس : اراک -میدان نماز ،ابتدای خیابان دانشگاه

استخر دوقلوی 5مرداد -میدان نماز(ویژه بانوان)

Tel : 086-33674070-80