استخر آبشار (مهاباد)

Abshar - استخر آبشار (مهاباد)

آدرس : آذربایجان غربی -مهاباد،سه راهی بیمارستان،خیابان سرباز ،جنب پارک

استخر آبشار-سه راهی بیمارستان

Tel : 044-42244005