استخر شهیدحنیفه درستی (خوی)

Shahid dorosti - استخر شهیدحنیفه درستی (خوی)

آدرس : آذربایجان غربی- خوی ،بلوار 15 خرداد ،استادیوم چمران ،استخر شهید درستی

استخر شهید درستی- بلوار 15 خرداد

Tel : 044-36457610