استخر لاله (یزد)

Laleh - استخر لاله (یزد)

آدرس : یزد -بلوار آزادگان ،میدان صنعت

استخر لاله -میدان صنعت

Tel : 035-37239100