استخر آزادی ایلام

Azadi - استخر آزادی  ایلام

آدرس : ایلام -بلوار امام علی ،بالاتر از زایشگاه کوثر ،روبروی اداره اطلاعات،مجموعه ورزشی انقلاب ،استخر آزادی

مجموعه ورزشی انقلاب -بلوار امام علی

Tel : 084-32228117