استخر هتل پارسیان انقلاب (آقایان)

Hotel Engelab parsiyan - استخر هتل پارسیان انقلاب (آقایان)

آدرس : تهران -خیابان طالقانی ،بین خیابان ولیعصر وحافظ ،خیابان رودسر

هتل پارسیان انقلاب -ولیعصر(مخصوص آقایان)

Tel : 021-88932899