استخر ارسنجانی

Arsanjani - استخر ارسنجانی

آدرس : تهران -رباط کریم ،خیابان بخشداری ،روبروی بیمارستان حضرت زهرا ،کوچه ساحل

استخر ارسنجانی -رباط کریم

Tel : 021-56432252