استخر هتل مدینه الرضا(بانوان)مشهد

Madinat olreza - استخر هتل مدینه الرضا(بانوان)مشهد

آدرس : مشهد- خیابان شیرازی ، شیرازی3، هتل مدینه الرضا طبقه 1

استخر هتل مدینه الرضا -خیابان شیرازی، مخصوص بانوان

Tel : 051-32296075-32212121