استخر آسمان (مشهد)

Aseman - استخر آسمان (مشهد)

آدرس : مشهد -بزرگراه غدیر (بلوار 100 متری ) ،کوی مصطفی خمینی

استخر آسمان -بزرگراه غدیر

Tel : 051-33032877