سرزمین موجهای خروشان (بانوان) مشهد

Sarzamin Mojhaye Khoroshan - سرزمین موجهای خروشان (بانوان) مشهد

آدرس : مشهد -بلوار وکیل آباد ،ابتدای جاده شاندیز ،جنب کارخانه مشهد نخ

سرزمین موجهای خروشان -جاده شاندیز، مخصوص بانوان

Tel : 051-35144008