استخر هتل خورشید (مشهد)

Hotel Khorshid Derakhshan - استخر هتل خورشید (مشهد)

آدرس : مشهد -خیابان امام خمینی ،خیابان پاسداران ،جنب فرمانداری

استخر هتل خورشید تابان -خیابان امام خمینی

Tel : 051-32291275