استخرتربیت معلم (کرج)

Tarbiyat Moalem - استخرتربیت معلم (کرج)

آدرس : کرج -آزادراه کرج به قزوین ،بعد از پل حصارک

استخر تربیت معلم -دانشگاه خوارزمی

Tel : 026-34510009