استخر آیدین (بانوان) کرج

Aydin - استخر آیدین (بانوان) کرج

آدرس : کرج- گوهردشت ،خیابان اصلی ،فاز2 ،خیابان چهارم غربی ،پلاک 68

استخر آیدین -گوهر دشت (مخصوص بانوان)

Tel : 026-34410044