استخر حیدر بابا

Heydar Baba - استخر حیدر بابا

آدرس : تهران -ضلع شرقی میدان پونک ،بلوار همیلا ،خیابان پارک ،ضلع جنوبی پارک ساناز ،بن بست صدف

استخر حیدر بابا -میدان پونک

Tel : 021-44892873