دهکده آبی پارس

Dehkade Abi pars - دهکده آبی پارس

آدرس : مسیر اول -اتوبان همت ،انتهای اتوبان شهید خرازی ،خروجی گرمدره ،خیابان شهدا -مسیر دوم ،کیلومتر 23 جاده مخصوص کرج ،خیابان شهدا

دهکده آبی پارس - گرمدره

Tel : 026-36116