استخر اشتیاق (اسلام شهر)

Eshtiyagh - استخر اشتیاق (اسلام شهر)

آدرس : تهران -اسلام شهر ،شهرک واوان ،خیابان شهید رجایی،جنب تالار اشتیاق

استخر اشتیاق -شهرک واوان

Tel : 021-56173030