استخر چشمه (کرمان)

Cheshmeh - استخر چشمه (کرمان)

آدرس : کرمان - بلوار هوانیروز ،بلوار غدیر 2،خیابان لاله شمالی ،لاله شمالی4

مجموعه تفریحی ورزشی چشمه -بلوار هوانیروز

Tel : 034-32810021-31