استخر الهیه قزوین

Elahiyeh - استخر الهیه  قزوین

آدرس : قزوین -مینودر ،میدان گلها ،بلوار 22 بهمن ،روبروی بیمارستان ولایت

استخر الهیه -مینودر

Tel : 028-33780555