استخر شهدای غواص (قزوین)

Shohaday e Ghavas - استخر شهدای غواص (قزوین)

آدرس : قزوین -پونک ،بلوار امیر کبیر ،خیابان قائم جنوبی ،پشت دانشگاه علامه دهخدا

استخر شهدای غواص -بلوار امیر کبیر

Tel : 028-33688208