استخر دیهیم (رسالت)

آدرس : تهران، خیابان مدنی شمالی ، بعد از چهار راه نظام آباد ، پشت اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران ، مجتمع ورزشی رسالت

مجتمع ورزشی رسالت - نظام آباد ، مدنی شمالی

Tel : 021 77284049