استخر جام جم ارومیه

Jam  E Jaam - استخر جام جم  ارومیه

آدرس : ارومیه - بلوار ولفجر ،روبه روی سالن دادگستری ،جنب ساختمان صدا سیمای سابق

استخر و سونای جام جم - ارومیه ،بلوار ولفجر

Tel : 09141482970