استخر روباز باربد

Barbod - استخر روباز باربد

آدرس : تهران - الهیه ,خیابان مهدیه ,خیابان لسانی , خیابان عطاری مقدم شمالی

مجموعه ورزشی باربد - الهیه

Tel : 021-22601352