استخر فرهنگسرای رسانه

farhangsaraye resaneh - استخر فرهنگسرای رسانه

آدرس : تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا

استخر فرهنگسرای رسانه - پاسداران

Tel : 021 22888684