استخر یاسین دهگلان

Yasin - استخر یاسین دهگلان

آدرس : کردستان-دهگلان-میدان سوم خرداد-روبروی بیمارستان شهدا.

استخر یاسین-میدان سوم خرداد

Tel : 09189804401