استخر و آب درمانی شهر آفتاب سرعین

Shahr e aftab - استخر و آب درمانی شهر آفتاب سرعین

آدرس : اردبیل-سرعین-خیابان ولیعصر-جاده سلامت.

مجتمع آب درمانی شهر آفتاب-جاده سلامت

Tel : 045-32224060