استخر دو قلو زائر سرای نفت مشهد

Zaersara Naft - استخر دو قلو  زائر سرای نفت مشهد

آدرس : خراسان رضوی-مشهد-بلوار هفت تیر-هفت تیر 12 , هتل شرکت نفت

استخر هتل شرکت نفت (دوقلو) -بلوار هفت تیر

Tel : 051-38680001