استخر مجتمع آبدرمانی هلال احمر مشهد ( آقایان )

Helal Ahmar - استخر مجتمع آبدرمانی هلال احمر مشهد ( آقایان )

آدرس : خراسان رضوی-مشهد-خیابان بزرگمهر شمالی-حد فاصل بزرگمهر شمالی 1 و3 ,جنب بیمارستان مادر

استخر مجتمع آبدرمانی هلال احمر-خیابان بزرگمهر شمالی

Tel : 051-37638118