استخر دانشگاه قم

Daneshgah - استخر دانشگاه قم

آدرس : قم-بلوار غدیر-بعداز شهرک قدس

استخر دانشگاه-بلوار غدیر

Tel : 025-32855030-32854411