استخریار ، اولین سایت جامع اطلاع رسانی استخرها می باشد که قصد دارد باهمکاری مدیران و استخرداران تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و شناگران عزیز را یکجا فراهم نماید.

استخریار ، علاوه بر اینکه تریبون استخر ها میباشد، سرویس ها و امکانات ویژه ایی را برای مدیران و استخرداران در نظر دارد.

استخریار ، در شروع فعالیت خود دست همکاری را به سوی مدیران و استخرداران در سرتاسر کشور دراز کرده و امیدوار است در عرض چند ماه آینده اطلاعات کامل و دقیق استخرهای سراسر ایران را درخود داشته باشد.

در ضمن ثبت کلیه اطلاعات استخرها در استخریار به صورت رایگان صورت می گیرد.