استخر شاهین
استخر شاهین - میدان هلال احمر
استخر جانبازان(بانوان)
استخر جانبازان مخصوص بانوان - دوراهی قپان
استخر دوکوهه دو
استخر دوکوهه 2 زیر نظر سپاه محمد رسول ا... (ص)
استخر آب تهران
استخر مجموعه آب تهران ، خیابان فاطمی
استخر سوخته سرایی
استخر سوخته سرایی ، جنت آباد
استخر خادم
استخر خادم ، بلوار فردوس
استخر کوثر(دیباجی)
استخر کوثر ، خیابان دولت
استخر شهدای نیاوران
استخر مجموعه ورزشی شهدای نیاوران ،پارک نیاوران
استخر یاد یاران (بانوان)
استخر یاد یاران ، مخصوص بانوان- نواب
استخر آبسار ( اصفهان)
استخر آبسار -اصفهان، سپاهان شهر
استخر کوثر(میدان حر)
استخر کوثر - میدان حر ، زیر نظر سپاه
استخر یاس (بانوان)
استخر یاس ، زیر نظر مجموعه ورزشی شهید چمران، مخصوص بانوان - پاسداران
X

ربات هوشمند استخریار