نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای اروميه

Aram - استخر آرام (ارومیه)
نمایش جزئیات

استخر آرام (ارومیه)

استخر آرام - خیابان مافی(دستغیب)

Shahrdari - استخر شهرداری(ارومیه)
نمایش جزئیات

استخر شهرداری(ارومیه)

استخر شهرداری-بلوار ارشاد

Ghasr e Mooj - استخر قصرموج (ارومیه)
نمایش جزئیات

استخر قصرموج (ارومیه)

استخر قصرموج -خیابان ورزش

X

چت آنلاین با تلگرام