نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای استان البرز

Azadegan - استخر آزادگان (کرج)
نمایش جزئیات

استخر آزادگان (کرج)

استخر آزادگان -عظیمیه

Aydin - استخر آیدین (بانوان) کرج
نمایش جزئیات

استخر آیدین (بانوان) کرج

استخر آیدین -گوهر دشت (مخصوص بانوان)

eghtedar - استخر اقتدار
نمایش جزئیات

استخر اقتدار

استخر اقتدار ، کرج

Esar - استخر ایثار (کرج)
نمایش جزئیات

استخر ایثار (کرج)

استخر ایثار -حصارک بالا

Borna - استخر برنا (کرج)
نمایش جزئیات

استخر برنا (کرج)

مجموعه ورزشی برنا -محمد شهر

pasargad - استخر پاسارگاد
نمایش جزئیات

استخر پاسارگاد

استخر پاسارگاد ،کرج ، جاده ملارد

Pamchal - استخر پامچال ( کرج)
نمایش جزئیات

استخر پامچال ( کرج)

استخر پامچال واقع در کرج

Termeh - استخر ترمه (کرج)
نمایش جزئیات

استخر ترمه (کرج)

استخر ترمه واقع در کرج

Termeh Aramesh - استخر ترمه آرامش (کرج)
نمایش جزئیات

استخر ترمه آرامش (کرج)

استخر ترمه آرامش -مهرشهر

Zharfan - استخر ژرفان (کرج)
نمایش جزئیات

استخر ژرفان (کرج)

استخر ژرفان -مهرشهر

X

چت آنلاین با تلگرام