نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای منطقه10 تهران

ehsan gharb - استخر احسان غرب
نمایش جزئیات

استخر احسان غرب

استخر احسان غرب واقع در 16 متری امیری

bagh e golestan - استخر باغ گلستان
نمایش جزئیات

استخر باغ گلستان

استخر باغ گلستان ، کمیل

janbazan_ma - استخر جانبازان(آقایان)
نمایش جزئیات

استخر جانبازان(آقایان)

استخر جانبازان مخصوص آقایان - دوراهی قپان

janbazan_fe - استخر جانبازان(بانوان)
نمایش جزئیات

استخر جانبازان(بانوان)

استخر جانبازان مخصوص بانوان - دوراهی قپان

saei jeyhon - استخر ساعی جیهون
نمایش جزئیات

استخر ساعی جیهون

استخر ساعی جیهون - جیهون

shohadaye azadi_ma - استخر شهدای آزادی(آقایان)
نمایش جزئیات

استخر شهدای آزادی(آقایان)

استخر شهدای آزادی مخصوص آقایان - خیابان آزادی

shohadaye azadi_fe - استخر شهدای آزادی(بانوان)
نمایش جزئیات

استخر شهدای آزادی(بانوان)

استخر شهدای آزادی مخصوص بانوان- خیابان آزادی

shohadaye jeyhon - استخر شهدای جیحون
نمایش جزئیات

استخر شهدای جیحون

استخر شهدای جیحون ، خیابان جیحون

negine gharb_ma - استخر نگین غرب(آقایان)
نمایش جزئیات

استخر نگین غرب(آقایان)

استخر نگین غرب ، جیهون، مخصوص آقایان

negine gharb_fe - استخر نگین غرب(بانوان)
نمایش جزئیات

استخر نگین غرب(بانوان)

استخر نگین غرب ، جیهون، مخصوص بانوان

9 dey - استخر نه دی
نمایش جزئیات

استخر نه دی

استخر 9 دی ، خیابان قزوین

yade yaran_fe - استخر یاد یاران (بانوان)
نمایش جزئیات

استخر یاد یاران (بانوان)

استخر یاد یاران ، مخصوص بانوان- نواب

X

چت آنلاین با تلگرام