لیست کامل استخرها ، نوروز 1396 - استخریار

لیست استخر ها

KHalig e Fars - استخر خلیج فارس (اصفهان)
نمایش جزئیات

استخر خلیج فارس (اصفهان)

استخر خلیج فارس -دولت آباد

Hotel Homa - استخر هتل هما (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر هتل هما (شیراز)

استخر هتل هما -خیابان مشکین فام

Mojhay e Abi - سرزمین موجهای آبی (مشهد)
نمایش جزئیات

سرزمین موجهای آبی (مشهد)

سرزمین موجهای آبی -قاسم آباد

Talayeh - استخرطلائیه ( تبریز)
نمایش جزئیات

استخرطلائیه ( تبریز)

استخر طلائیه- کوی منظریه (زیر نظر سپاه)

N00r - استخر نور (سمنان)
نمایش جزئیات

استخر نور (سمنان)

استخر نور -میدان استاندارد

Abi Hashtom - استخر آبی هشتم (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر آبی هشتم (مشهد)

استخر آبی هشتم -بلوار حجاب

Olampik - استخر المپیک (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر المپیک (کرمان)

استخر المپیک -بلوار شیراز

Azadi - استخر آزادی (ایلام)
نمایش جزئیات

استخر آزادی (ایلام)

مجموعه ورزشی انقلاب -بلوار امام علی

GHasr e Abi - استخر قصرآبی (قم)
نمایش جزئیات

استخر قصرآبی (قم)

استخر قصرآبی -شهر پردیسان

Farhang - استخر فرهنگ (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر فرهنگ (مشهد)

استخر فرهنگ - بلوار حجاب

Bashgah e bargh - استخربرق ( تبریز)
نمایش جزئیات

استخربرق ( تبریز)

استخر باشگاه برق- خیابان ولیعصر

X

چت آنلاین با تلگرام