استخر شهدای دانش آموز (نیشابور)
استخر شهدای دانش آموز - استان خراسان - نیشابور
استخر نسیم اقیانوس
استخر نسیم اقیانوس ، نسیم شهر
استخر اردوگاه شهید بهشتی (فلاورجان)
استخر اردوگاه شهید بهشتی، باغ ابریشم
استخر ایثار (سمنان)
مجموعه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار -میدان استاندارد
استخر بعثت
استخر بعثت -شهرقدس
استخر قائم (سمنان)
استخر قائم -بلوار ورزش
استخرآفتاب 2(اصفهان)
استخر آفتاب 2 -خیابان برازنده
استخر ارمغان( آقایان) مشهد
استخر دوقلوی ارمغان (آقایان) - رسالت
استخر 22 بهمن (یزد)
استخر 22بهمن -میدان بعثت
استخر هتل دریا (آقایان) تبریز
استخر هتل دریا - خیابان راه آهن (مخصوص آقایان)
استخر کارگر نژاد
استخر کارگر نژاد ، دربند
استخر پردیسان (اصفهان)
استخر پردیسان -خیابان آل محمد
X

ربات هوشمند استخریار