استخر آزادی (شیراز)
استخر آزادی - شهرک سجادیه
استخر امام رضا (رامسر)
مجموعه تفریحی ورزشی امام رضا -جنب تله کابین رامسر
استخر مایسا(اصفهان)
استخر مایسا- خیابان چها باغ خواجو -اصفهان
استخر 22 بهمن (یزد)
استخر 22بهمن -میدان بعثت
استخر فردوس (قم)
استخر فردوس - بلوار محمود نژاد
استخر آزادگان
استخر آزادگان، بلوار آزادگان ، شهریار
استخر اقتدار
استخر اقتدار ، کرج
استخر پردیسان (اصفهان)
استخر پردیسان -خیابان آل محمد
استخر ژرفان (کرج)
استخر ژرفان -مهرشهر
استخرتختی ( زرین شهر)
استخر تختی- زرین شهر
استخر اردوگاه شهید بهشتی (فلاورجان)
استخر اردوگاه شهید بهشتی، باغ ابریشم
استخر ایثار (کرج)
استخر ایثار -حصارک بالا
X

ربات هوشمند استخریار