لیست کامل استخرها ، نوروز 1396 - استخریار

لیست استخر ها

shahid keshvari - استخر شهید کشوری
نمایش جزئیات

استخر شهید کشوری

استخر قهرمانی شهید کشوری

banke maskan - استخر بانک مسکن
نمایش جزئیات

استخر بانک مسکن

استخر بانک مسکن ، فرمانیه

majmoee khanevade_fe - استخر مجموعه خانواده (بانوان)
نمایش جزئیات

استخر مجموعه خانواده (بانوان)

استخر دوقلوی مجموعه خانواده ، مخصوص بانوان

kosar shahre rey - استخر کوثر(شهر ری)
نمایش جزئیات

استخر کوثر(شهر ری)

استخر کوثر شهر ری ، میدان نماز شهر ری

roh allah - استخر روح الله
نمایش جزئیات

استخر روح الله

استخر روح الله ، پیروزی

abbas jadidi - استخر عباس جدیدی
نمایش جزئیات

استخر عباس جدیدی

مجموعه ورزشی عباس جدیدی - پیروزی

pasdaran - استخر پاسداران
نمایش جزئیات

استخر پاسداران

استخر پاسداران ، چهار راه پاسداران

ShahidRajaie - استخر شهید رجایی
نمایش جزئیات

استخر شهید رجایی

استخر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - لویزان

shokoofeh - استخر شکوفه
نمایش جزئیات

استخر شکوفه

استخر شکوفه ، هفده شهریور

Sepehr - استخر سپهر
نمایش جزئیات

استخر سپهر

استخر سپهر - بلوار مرزداران

moallem - استخر معلم
نمایش جزئیات

استخر معلم

استخر معلم ، میدان هفت حوض

shahid tajiki - استخر شهید تاجیکی
نمایش جزئیات

استخر شهید تاجیکی

استخر شهید تاجیکی ، ورزشگاه شهید شیرودی ، مخصوص بانوان

X

چت آنلاین با تلگرام