استخر شهید تاجیکی
استخر شهید تاجیکی ، ورزشگاه شهید شیرودی ، مخصوص بانوان
استخر کوثر(شهر ری)
استخر کوثر شهر ری ، میدان نماز شهر ری
استخر انقلاب (شیراز)
استخر انقلاب -بلوار چمران
استخر شهدای آزادی(آقایان)
استخر شهدای آزادی مخصوص آقایان - خیابان آزادی
استخر شهید کشوری
استخر قهرمانی شهید کشوری
استخر باغ گلستان
استخر باغ گلستان ، کمیل
استخر ارکیده
مجموعه ورزشی ارکیده - ظفر
استخر روح الله
استخر روح الله ، پیروزی
استخر مینی سیتی(استخر آتش نشانی)
استخر مینی سیتی_ محلاتی
استخر یادآوران
استخر یادآوران
استخر شهید رجایی
استخر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - لویزان
استخر مجموعه خانواده (بانوان)
استخر دوقلوی مجموعه خانواده ، مخصوص بانوان
X

ربات هوشمند استخریار