%41 تخفیف

Payam  - استخر پیام مخابرات  شیراز
استخر پیام مخابرات شیراز
استخر پیام مخابرات - خیابان قصر دشت

%34 تخفیف

abe tehran - استخر آب تهران
استخر آب تهران
استخر مجموعه آب تهران ، خیابان فاطمی

%43 تخفیف

sokhte saraee - استخر سوخته سرایی
استخر سوخته سرایی
استخر سوخته سرایی ، جنت آباد

%35 تخفیف

Sepidar - استخر سپیدار
استخر سپیدار
استخر سپیدار -میدان پاستور

%20 تخفیف

aalis - استخر آلیس
استخر آلیس
استخر آلیس- تهرانپارس

%20 تخفیف

DaneshgaheSharif - استخر دانشگاه شریف (دوقلو)
استخر دانشگاه شریف (دوقلو)
استخر دانشگاه شریف - میدان تیموری، استخر دو قلو، دو سالن مجزا برای آقایان و بانوان به صورت همزمان

%35 تخفیف

Bargh Shiraz - استخر برق شیراز
استخر برق شیراز
استخر برق - بلوار رازی

%48 تخفیف

tarhandeh - استخر درخشان
استخر درخشان
استخر ترهنده (درخشان) - نارمک

%30 تخفیف

ghasre neshat - استخر قصر نشاط
استخر قصر نشاط
استخر قصر نشاط ، ایت ا... کاشانی

%30 تخفیف

FajreDaneshgaheShahidBeheshti - استخر فجر ولنجک
استخر فجر ولنجک
استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی ، ولنجک

%25 تخفیف

hejab - استخر حجاب شیراز
استخر حجاب شیراز
مجموعه ورزشی حجاب -بلوار بعثت

%25 تخفیف

bahar - استخر بهار
استخر بهار
استخر بهار ، پیروزی
X

ربات اطلاعات استخرها

خرید آنلاین بلیت استخرهای کشور

تا 60% تخفیف!

مشاهده و خرید