استخر زیتون(شهرک غرب)

zeytoon shahrake gharb - استخر زیتون(شهرک غرب)

آدرس : تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان پارک، تقاطع بلوار درختی

استخر زیتون - شهرک غرب، بلوار فرحزادی

Tel : 021 22071210-11