استخر سبز

sabz velenjak - استخر سبز

آدرس : تهران، ولنجک، خیابان یمن (تابناک) ، خیابان پروانه، جنب دانشگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی

مجموعه فرهنگی ورزشی سبز ولنجک

Tel : 021 22408096