استخر کانون تندرسی سام

kanon tandorosti sam - استخر کانون تندرسی سام

آدرس : تهران، خیابان ظفر، خیابان فرید افشار (رئیسی)، بلوار آرش شرقی، خیابان کریمی، پلاک 15

استخر مجموعه ورزشی کانون تندرسی سام ، ظفر

Tel : 021 22612194