استخر پردیس فرمانیه

banke maskan - استخر پردیس فرمانیه

آدرس : تهران، فرمانیه (شهید لواسانی) ، جنب سفارت ایتالیا، مجموعه ورزشی بانک مسکن

استخر پردیس فرمانیه (بانک مسکن سابق) ، فرمانیه

Tel : 021 22289445