استخر تلاش

talash - استخر تلاش

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی

استخر مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، پارک وی

Tel : 021 22667725