استخر شهدای پاکدشت

shohadaye pakdasht - استخر شهدای پاکدشت

آدرس : تهران ، ورامین ،پاکدشت، خیابان شهرداری، میدان قلم، جنب اداره ورزش و جوانان

استخر شهدای پاکدشت ، پاکدشت

Tel : 021 36026040